Privacy policy

Entry only available in RO.

Informare privind Politica generală de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal

SC UZINA MECANICA RAMNICU VALCEA SA (înregistrată în Reg. Comețului sub nr. J38/538/1998, cod unic de înregistrare RO 1465560, sediu: str. Industriilor nr. 12, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, tel. 0250 749 540, fax 250 732 827), dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu anumite operațiuni desfășurate de către noi, în conformitate cu Regulamentul European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal 679/2016.


Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență. Prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.
 • Controlul vă aparține. În limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.
 • Integritatea datelor și limitarea scopului. Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
 • Securitate. Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Ce date colectăm, de ce le colectăm, cât timp le prelucrăm și cu cine le partajăm

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

UZINA MECANICA RM VALCEA SA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în momentul plasării unei comenzi(ex: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail)

UZINA MECANICA RM VALCEA SA poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul la Site și pot fi folosite pentru a îmbunătăți serviciile oferite, sau cu scop statistic.


Scopurile și temeiurile prelucrării

UZINA MECANICA RM VALCEA SA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi UZINA MECANICA RM VALCEA SA în cazul în care doriți să plasați o comandă. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și UZINA MECANICA RM VALCEA SA.
 • pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al UZINA MECANICA RM VALCEA SA de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

UZINA MECANICA RM VALCEA SA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.


Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți.

Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele dvs. către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavostră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un Contract de prelucrare date cu caracter personal prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația în materie le prevede și obligația de a: (1) prelucra date cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care le-am furnizat în prealabil și de a (2) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dvs.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dvs.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțe judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.


Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.


Confidenţialitatea datelor minorilor

UZINA MECANICA RM VALCEA SA nu colectează cu bună știință pe Site date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință de faptul că unul dintre copii săi au furnizat societății datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat societatea. În cazul în care UZINA MECANICA RM VALCEA SA descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către societate a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.


Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Site-urile noastre utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori ai Site-ului nostru. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Site-urile noastre și ne permite, de asemenea, să le îmbunătățim. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Site sau prin setările din browserul dumneavoastră.

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe site-urile noastre, cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați: http//ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării site-urilor web.

Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare, de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea dumneavoastră personală.

Site-ul utilizază module cookie pentru a reține preferințele de navigare și utilizare a site-urilor.

Site-urile noastre includ funcții de comunicare socială, cum ar fi butonul Facebook, Trip Advisor și Foursquare, care folosesc cookies pe site. Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați:

 • https://www.facebook.com/help/cookies/,
 • https://tripadvisor.mediaroom.com/us-privacy-policy/,
 • https://foursquare.com/legal/cookiepolicy/.

Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a-i permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de Politica de confidențialitate a societății.

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web, vă rugăm să țineți cont de faptul că acceptul dumneavostră poate fi retras oricând doriți. Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).


Care sunt drepturile dvs.?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. și dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect, și cui sunt divulagate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de o obține rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea sunt incorecte.
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: (1) contestați corectitudinea acestora, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica acest fapt, (2) prelucrarea este nelegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, (3) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau (4) vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.
 • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră perosnale, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Aveți dreptul de a obiecta în situațiile în care se iau decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv prin crearea de profiluri. După ce vă veți expima dorința de a nu face parte dintr-o astfel de profilare, veți fi scos din baza de date cu subiecții ce sunt implicați într-un astfel de proces.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (furnizate de dvs.) unei alte organizații.
 • Dreptul la retragerea consimțământului. În situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Puteți face acest lucru în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul. Retragerea acestuia nu va afecta legalitatea prelucrării prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveți o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactați pe noi în mod direct pentru a vă putea soluționa problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România,Telefon: +40.318.059.211/ +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să rețineți că:

 • dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnată și datată la adresa de e-mail: dpo@uzinamecanicavl.ro în atenţia responsabilului cu protecţia datelor Mihai Florian
 • drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
 • vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizeți informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: dpo@uzinamecanicavl.ro


SEMNIFICAȚIA UNOR TERMENI FOLOSIȚI ÎN CUPRINSUL PREZENTEI NOTE

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?Orice utilizare a unei date, reprezintă prelucrare de date cu caracter personal. Respectiv, orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Ce înseamnă date cu caracter personal?Orice informație referitoare la o persoană care poate fi identificată direct sau indirect din aceste informații. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Ce înseamnă operator date cu caracter personal?Operator de date cu caracter personal înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt oragnism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Ce înseamnă persoana împuternicită?Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. Exemple: contabili, avocați, agenții media, servicii de curierat, furnizori de servicii cloud, furnizori de e-mail, hosting, furnizori de e-mail/sms marketing, programe de facturare. Cu alte cuvinte, orice entitate care are acces la datele cu caracter personal prelucrate de operator, pe care le prelucrează doar în numele operatorului.
Ce înseamnă persoana vizată?Persoana vizată este persoana fizică la care se refereă (căreia îi aparțin) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
Care este Autoritatea de Supraveghere?O autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuții referitoare la supravegherea respectării legislației protecției datelor cu caracter personal. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).